2020 metų 3 ketvirčio balansas

2020 metų 2 ketvirčio balansas

2020 metų I ketvirčio balansas

2019 metų metinis balansas

(pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis) 

2019 metų 3 ketvirčio balansas

2019 metų 2 ketvirčio balansas

2019 metų I ketvirčio balansas


2018 metų metinis balansas
(pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis)

2018 metų III ketvirčio balansas

2018 metų II ketvirčio balansas

2018 metų I ketvirčio balansas


Metinis balansas už 2017 metus

2017 metų II ketvirčio balansas

2017 metų I ketvirčio balansas


Metinis balansas už 2016 metus

2016 metų III ketvirčio balansas

2016 metų II ketvirčio balansas

2016 metų I ketvirčio balansas


Metinis balansas už 2015 metus

2015 metų III ketvirčio balansas