Gimnazijos mokiniai dalyvavo “Mūsų laiko” redakcijos ir Jurbarko policijos komisariato Proto mūšių sezone. Tai gražus bendradarbiavimo pavyzdys su redakcija ir policijos komisariatu.

Vaiko gerovės komisijos narė Gražina Mikšienė